campionati regionali 2022

  • Indizione Campionati Regionali 2023

    Indizione Campionati Regionali 2023

  • Regolamento Tecnico Campionati Regionali 2023

    Regolamento Tecnico Campionati Regionali 2023

  • Scheda Di Iscrizione Campionati Regionali 2023

    Scheda Di Iscrizione Campionati Regionali 2023

Finali Territoriali 2023